МИГ+
МИГ+
Биз сизларга ҳар ойда Uzjournal.uz сайтида қалбаки (фейк) маълумотларга қарши эълон қилинган мақолалар асосида тайёрланган тестдан ўтишни таклиф этамиз. ...
24 апрель 2019 221 0
Сўнгги янгиликлар
Мулоҳазавсе
Биз Facebook дамиз